สำรวจการใช้งาน Internet ภายใต้โครงข่าย UniNet และ MOENet ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกโรงเรียน กำหนดส่งภายในวันที่ 18 ก.พ. 2559

               ด้วย สพฐ. โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขอให้ทุกโรงเรียน
ดำเนินการบันทึกข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต ภายใต้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตของ
UniNet และ MOENet ผ่านทางเว็บไซต์ http://nw-survey.bopp.go.th
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนด้านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
และช่วยให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
               สพม.3 ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัดศึกษาคู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำรวจ
การใช้งานอินเทอร์เน็ตตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และดำเนินการบันทึกข้อมูลการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ สพฐ. กำหนด ทั้งนี้
ขอให้ ผอ.ร.ร. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ และกำชับให้บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
และเสร็จตามกำหนด
               จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


22/ต.ค./2020
แสดงความยินดี กับรอง ผอ.ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [86] ครั้ง

22/ต.ค./2020
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [51] ครั้ง

22/ต.ค./2020
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2563
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [59] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด พุธ, 28 ตุลาคม, 2020 - 13:56
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 25 มิถุนายน, 2020 - 12:19
ส่งข่าวจาก IP 118.172.155.146
เปิดอ่าน 521 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม