จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 1/2557 (70%)

      ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติและโรงเรียนหน่วยเบิก ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557 (70%) รายละเอียดบัญชีจัดสรรตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
และจะโอนงบประมาณรายการดังกล่าวให้โรงเรียนโดยตรงต่อไป

       ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับจัดสรรค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบ
นักเรียนครบทุกคน ซึ่งโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นยังไม่ครบตามจำนวนนักเรียนจริง
จึงให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาใช้เป็นลำดับแรกก่อน หากยังไม่พอ
ให้ยืมเงินจากค่าจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับถัดไป เพื่อจัดสรรค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
และค่าเครื่องแบบนักเรียนให้นักเรียนครบทุกคนก่อนเปิดภาคเรียน และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมครบจำนวนนักเรียนจริงให้ส่งใช้คืนรายการเดิม
 
สำหรับโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่อื่นๆ ที่ค้นหาใน Google แล้วเผอิญมาเจอหน้าเว็บนี้ แล้วโทรมา
สอบถามผมว่าบัญชีจัดสรรของโรงเรียนจังหวัดอื่นๆ อยู่ตรงไหนนั้น ให้คุณครูคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้
เลยครับ เป็นลิงก์แจ้งจัดสรรจาก สพฐ. โดยตรง ครับ ^___^
http://www.obec.go.th/documents/47143
 
 
 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


12/พ.ย./2014
นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีงบ 2557
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [1454] ครั้ง

13/ต.ค./2014
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2557 (70%)
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [3955] ครั้ง

01/ต.ค./2014
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [16055] ครั้ง

15/ก.ค./2014
จัดสรรงบเด็กยากจน ภาคเรียนที่ 1/2557
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [6516] ครั้ง

15/ก.ค./2014
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 1/2557 (30%)
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [8452] ครั้ง

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 15 ธันวาคม, 2014 - 14:31
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร 865588613
ประเภทข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags อุดหนุน
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 15 กรกฎาคม, 2014 - 12:25
ส่งข่าวจาก IP 182.93.220.34
เปิดอ่าน 8452 ครั้ง

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

Tags:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม