สมัครสมาชิก ฟีด หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่
ถูกปรับปรุง: 4 วัน 2 ชั่วโมง ก่อน

นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ คานางาวะ ครั้งที่ 20 ( The 20 th Kanagawa Biennialn World Children's Art Exhibition )

ศ, 21/09/2018 - 14:47
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด
หมวดหมู่: หนังสือราชการ

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 19th UNESCO - APEID International Conference -Effective School Leaddership for the 21st Century

ศ, 21/09/2018 - 14:43
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด
หมวดหมู่: หนังสือราชการ

ทุนการศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2562

ศ, 21/09/2018 - 14:30
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด
หมวดหมู่: หนังสือราชการ

ข้อมูลประกาศและใบเสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี ๒๕๖๒

จ, 17/09/2018 - 13:14
เรียน:  ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ https://www.eef.or.th/notice/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%...
หมวดหมู่: หนังสือราชการ

ทุนรัฐบาลไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2562

พฤ, 13/09/2018 - 15:30
เรียน:  ผู้สนใจ/ผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ด้วยสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-224 กันยายน 2561 สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด
หมวดหมู่: หนังสือราชการ

ทุนการศึกษารัฐบาลโอมานประจำปีการศึกษา 2561-2562

อ, 11/09/2018 - 14:44
เรียน:  ผู้สนใจ ให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน 2 ทุน ภายในวันที่ 13 กันยายน 2561 รายละเอียดดังเอกสาในไฟล์แนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด
หมวดหมู่: หนังสือราชการ

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

อ, 04/09/2018 - 14:08
เรียน:  ผอ.สพม./ผู้สนใจทั่วไป ด้วยมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ภาควิชา Business of Administration คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียดทุนการศึกษา
หมวดหมู่: หนังสือราชการ

ผลการสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.กับสำนักการศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี2561

จ, 03/09/2018 - 16:19
เรียน:  ผู้สนใจ ผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.กับสำนักการศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี2561ิ รายละเอียดดังแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  ประกาศผลการสอบ
หมวดหมู่: หนังสือราชการ

ผลคะแนนสอบข้อเขียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2562-2563

ส, 01/09/2018 - 16:52
เรียน:  ผู้สนใจ ผู้เกี่ยวข้องทั่วไป เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม สพม.เขต1 ถนนศรีอยุธยา กทม. สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด
หมวดหมู่: หนังสือราชการ

ทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Programme ประจำปีการศึกษา2561

อ, 28/08/2018 - 18:57
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดะงเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด
หมวดหมู่: หนังสือราชการ

การประชุม UNESCO-APEID ครั้งที่ 7 เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการห

อ, 28/08/2018 - 18:48
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด
หมวดหมู่: หนังสือราชการ

การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4

ศ, 24/08/2018 - 10:31
เรียน:  ผู้สนใจ ด้วย สพฐ. ร่วมกับสถานบันพระปกเกล้า จัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4 จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 26 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร สามาถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต http://www.uprightschool.net/
หมวดหมู่: หนังสือราชการ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม International Fath Project Education Technologies Summit

จ, 20/08/2018 - 16:59
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด
หมวดหมู่: หนังสือราชการ

การประชุมนานาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ครั้งที่3

ศ, 17/08/2018 - 18:47
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด
หมวดหมู่: หนังสือราชการ

การสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ SEMEO SEPS

ศ, 17/08/2018 - 18:45
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด
หมวดหมู่: หนังสือราชการ

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบ 2561 รุ่นที่ 11

พฤ, 16/08/2018 - 11:36
เรียน:  ผอ.สพป./ผอ.สพม./สำนักบริหารงานการพิเศษ สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือนำ รายละเอียด
หมวดหมู่: หนังสือราชการ

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม