Previous
Next

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3


12/ก.พ./2019
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
ส่งข่าวโดย: money อาน [100] ครั้ง

07/ก.พ./2019
เพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เดือน มกราคม 2562
ส่งข่าวโดย: money อาน [85] ครั้ง

04/ก.พ./2019
เพิ่มเติมค่าการศึกษาบุตรรร.ไทรน้อย
ส่งข่าวโดย: money อาน [70] ครั้ง

31/ม.ค./2019
รายละเอียดค่าเช่าบ้านประจำเดือน ม.ค.62
ส่งข่าวโดย: money อาน [96] ครั้ง

30/ม.ค./2019
ค่ารักษาพยาบาล เดือน มกราคม 2562
ส่งข่าวโดย: money อาน [130] ครั้ง

22/พ.ย./2018
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2561
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [168] ครั้ง

19/พ.ย./2018
กฐินสามัคคี วัดเพลง จ.นนทบุรี ประจำปี 2561
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [173] ครั้ง

19/พ.ย./2018
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [808] ครั้ง

06/มิ.ย./2018
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [1289] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ


19/พ.ย./2018
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [808] ครั้ง

06/มิ.ย./2018
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [1289] ครั้ง

24/ก.ค./2018
แนวทางการจัดการสอนโดยใช้ DLTV ให้ได้มาตรฐาน
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [323] ครั้ง

24/ก.ค./2018
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ.
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [376] ครั้ง

26/ก.ย./2017
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [7491] ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

11
ก.พ.
อ่าน [50] ครั้ง
โดย: netnapa
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม