Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3


10/เม.ย./2019
รายเงินงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2562
ส่งข่าวโดย: money อาน [85] ครั้ง

29/มี.ค./2019
แจ้งโอนค่าจ้างงบอบจ.เดือนมีนาคม 2562
ส่งข่าวโดย: money อาน [131] ครั้ง

29/มี.ค./2019
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนงบสพฐ.เดือนมี.ค.62
ส่งข่าวโดย: money อาน [177] ครั้ง

11/มี.ค./2019
รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ส่งข่าวโดย: money อาน [187] ครั้ง

12/มี.ค./2019
คำสั่งมอบหมายงาน ปี 62 (1)
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [319] ครั้ง

19/พ.ย./2018
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [1023] ครั้ง

06/มิ.ย./2018
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [1399] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ


19/พ.ย./2018
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [1023] ครั้ง

06/มิ.ย./2018
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [1399] ครั้ง

24/ก.ค./2018
แนวทางการจัดการสอนโดยใช้ DLTV ให้ได้มาตรฐาน
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [411] ครั้ง

24/ก.ค./2018
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ.
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [462] ครั้ง

26/ก.ย./2017
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [8332] ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม