Previous
Next

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3


08/พ.ย./2018
แจ้งการโอนเงินใบโอนที่ 1-6/2562 (ต่อ)
ส่งข่าวโดย: money อาน [39] ครั้ง

08/พ.ย./2018
แจ้งการโอนเงินใบโอนที่ 1-6/2562
ส่งข่าวโดย: money อาน [45] ครั้ง

31/ต.ค./2018
แจ้งการโอนเงินเดือน งบ อบจ.เดือนต.ค.2561
ส่งข่าวโดย: money อาน [89] ครั้ง

31/ต.ค./2018
แจ้งการโอนเงินเดือน งบ อบจ.เดือนต.ค.2561
ส่งข่าวโดย: money อาน [55] ครั้ง

08/พ.ย./2018
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2561
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [18] ครั้ง

08/พ.ย./2018
การประชุมกลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 2/2561
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [16] ครั้ง

10/ก.ค./2018
วิดีโอ แนะนำการรายงานมาตรฐานเขต 2560
ส่งข่าวโดย: JETS อ่าน [244] ครั้ง

06/มิ.ย./2018
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [1021] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ


06/มิ.ย./2018
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [1021] ครั้ง

24/ก.ค./2018
แนวทางการจัดการสอนโดยใช้ DLTV ให้ได้มาตรฐาน
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [149] ครั้ง

24/ก.ค./2018
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ.
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [173] ครั้ง

26/ก.ย./2017
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [6159] ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

07
พ.ย.
อ่าน [11] ครั้ง
โดย: PR.rajavitnit

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

แนะนำเด็กดี เด็กเก่ง ครูดี ครูเก่ง สพม.3

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่ ส่งโดย
กลุ่มบริหารงานบุคคล - แนวปฏิบัติ / ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
29
ต.ค.
oilperson
กลุ่มบริหารงานบุคคล - แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
02
เม.ย.
oilperson
การจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560
22
พ.ค.
superv3
การเงิน - การขอรับบำเหน็จบำนาญ
24
ธ.ค.
money
การเงิน - การยืมเงินและล้างหนี้เงินยืม
24
ธ.ค.
money

หนังสือราชการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม