Previous
Next

03/ก.ค./2020
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ส่งข่าวโดย: money อาน [22] ครั้ง

01/ก.ค./2020
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย.2563
ส่งข่าวโดย: money อาน [44] ครั้ง

19/มิ.ย./2020
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส่งข่าวโดย: money อาน [68] ครั้ง

23/มี.ค./2020
สพม.3 จัดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิรับมือไวรัสโควิด-19
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [356] ครั้ง

18/มี.ค./2020
ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [353] ครั้ง

10/ก.ค./2019
คู่มือการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [791] ครั้ง

09/มิ.ย./2020
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [217] ครั้ง

18/มิ.ย./2020
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [126] ครั้ง

20/พ.ค./2020
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [332] ครั้ง

18/พ.ค./2020
มาตรฐานเขต และระบบติดตามยุทธศาสตร์ (e-MES)
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [407] ครั้ง

09/พ.ค./2020
การเปิด ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [374] ครั้ง

08/พ.ค./2020
สพม.3 กำกับติดตามการรับนักเรียน
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [336] ครั้ง
คณะกรรมการชุดทีี่ 1
08/พ.ค./2020
สพม.3 กำกับติดตามการรับนักเรียน
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [284] ครั้ง

08/พ.ค./2020
สพม.3 กำกับติดตามการรับนักเรียน
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [300] ครั้ง

03/ก.ค./2020
วิเคราะห์การประเมินผล ITA ในปีที่ผ่านมา
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [8] ครั้ง

25/ก.พ./2020
นิทศ ติดตามข้อสอบพัฒนาโดย สพฐ
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [403] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ


09/มิ.ย./2020
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [217] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม