Previous
Next

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3


12/พ.ค./2020
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563
ส่งข่าวโดย: money อาน [194] ครั้ง

08/เม.ย./2020
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563
ส่งข่าวโดย: money อาน [255] ครั้ง

10/มี.ค./2020
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ส่งข่าวโดย: money อาน [435] ครั้ง

12/ก.พ./2020
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563
ส่งข่าวโดย: money อาน [461] ครั้ง

10/ม.ค./2020
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562
ส่งข่าวโดย: money อาน [460] ครั้ง

13/ธ.ค./2019
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ส่งข่าวโดย: money อาน [494] ครั้ง

23/มี.ค./2020
สพม.3 จัดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิรับมือไวรัสโควิด-19
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [215] ครั้ง

18/มี.ค./2020
ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [200] ครั้ง

10/ก.ค./2019
คู่มือการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [655] ครั้ง

09/พ.ค./2020
การเปิด ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [125] ครั้ง

08/พ.ค./2020
สพม.3 กำกับติดตามการรับนักเรียน
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [111] ครั้ง
คณะกรรมการชุดทีี่ 1
08/พ.ค./2020
สพม.3 กำกับติดตามการรับนักเรียน
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [103] ครั้ง

08/พ.ค./2020
สพม.3 กำกับติดตามการรับนักเรียน
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [130] ครั้ง

18/มี.ค./2020
การประเมินผลการเรียนโดยครอบครัวเพื่อจบการศึกษา
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [195] ครั้ง

25/ก.พ./2020
นิทศ ติดตามข้อสอบพัฒนาโดย สพฐ
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [260] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม