Previous
Next

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3


05/เม.ย./2017
ใบโอนที่ 75/60
ส่งข่าวโดย: money อาน [154] ครั้ง

04/เม.ย./2017
ใบโอนที่ 70 และ 72
ส่งข่าวโดย: money อาน [146] ครั้ง

04/เม.ย./2017
ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2560
ส่งข่าวโดย: money อาน [137] ครั้ง

03/เม.ย./2017
ประชาสัมพันธ์โครงการ Speakin-english.com
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [56] ครั้ง

03/เม.ย./2017
คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [52] ครั้ง

09/ธ.ค./2016
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ 2559
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [695] ครั้ง

12/ก.ย./2016
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [4330] ครั้ง

02/ก.ย./2016
คู่มือคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ศ. 2560
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [8566] ครั้ง

01/ก.พ./2017
เกรณ์การย้าย นนทบุรี
ส่งข่าวโดย: person อ่าน [381] ครั้ง

01/ก.พ./2017
เกรณ์การย้าย พระนครศรีอยุธยา
ส่งข่าวโดย: person อ่าน [258] ครั้ง

25/พ.ค./2016
โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9
ส่งข่าวโดย: pudge อ่าน [960] ครั้ง

22/เม.ย./2016
รณรงค์การคัดแยกขยะในสถานศึกษา
ส่งข่าวโดย: pudge อ่าน [1018] ครั้ง

11/ต.ค./2013
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ส่งข่าวโดย: themeaw อ่าน [1304] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ


05/ม.ค./2016
แผนที่การเดินทางมา สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [4152] ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

04
เม.ย.
อ่าน [82] ครั้ง
โดย: raweewan
04
เม.ย.
อ่าน [68] ครั้ง
โดย: raweewan
04
เม.ย.
อ่าน [72] ครั้ง
โดย: raweewan

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

11
เม.ย.
อ่าน [18] ครั้ง
โดย: npschool

หนังสือราชการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม