Previous
Next

10/ก.ค./2015
ประชาสัมพันธ์ การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่น 2
ส่งข่าวโดย: pornparpha อ่าน [605] ครั้ง

06/ม.ค./2016
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [792] ครั้ง

09/ก.ค./2015
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [7716] ครั้ง

03/มิ.ย./2015
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [1191] ครั้ง

06/ก.พ./2015
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 1/2558 (70%)
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [16114] ครั้ง

06/ก.พ./2015
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2558
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [2190] ครั้ง

12/เม.ย./2016
หลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม ว13 เชิงประจักษ์
ส่งข่าวโดย: stopperson อ่าน [209] ครั้ง
p
31/ส.ค./2015
ขอแสดงความยินดีกับท่าน ดร.ธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม
ส่งข่าวโดย: stopperson อ่าน [703] ครั้ง

01/ก.ค./2015
บัตรข้าราชการ [01.07.2558]
ส่งข่าวโดย: stopperson อ่าน [901] ครั้ง

25/พ.ค./2016
โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9
ส่งข่าวโดย: pudge อ่าน [24] ครั้ง

22/เม.ย./2016
รณรงค์การคัดแยกขยะในสถานศึกษา
ส่งข่าวโดย: pudge อ่าน [64] ครั้ง

11/ต.ค./2013
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ส่งข่าวโดย: macbeth อ่าน [895] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ


05/ม.ค./2016
แผนที่การเดินทางมา สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [1287] ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

01
เม.ย.
อ่าน [241] ครั้ง
โดย: netnapa
18
ก.พ.
อ่าน [151] ครั้ง
โดย: netnapa

หนังสือราชการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม