Previous
Next

24/ส.ค./2016
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโรงเรียน
ส่งข่าวโดย: money อาน [2] ครั้ง

22/ส.ค./2016
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโรงเรียน
ส่งข่าวโดย: money อาน [85] ครั้ง

19/ส.ค./2016
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เดือนสิงหาคม 2559
ส่งข่าวโดย: money อาน [71] ครั้ง

04/ส.ค./2016
ประกาศ ยกเลิกใบเสร็จรับเงินหน่วยงานภายนอก
ส่งข่าวโดย: money อาน [83] ครั้ง

01/ส.ค./2016
รายละเอียดบำนาญ กรกฎาคม 2559
ส่งข่าวโดย: money อาน [101] ครั้ง

10/ก.ค./2015
ประชาสัมพันธ์ การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่น 2
ส่งข่าวโดย: pornparpha อ่าน [787] ครั้ง

06/ม.ค./2016
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [1130] ครั้ง

09/ก.ค./2015
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [9588] ครั้ง

03/มิ.ย./2015
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [1360] ครั้ง

06/ก.พ./2015
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 1/2558 (70%)
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [17297] ครั้ง

06/ก.พ./2015
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2558
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [2456] ครั้ง

12/เม.ย./2016
หลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม ว13 เชิงประจักษ์
ส่งข่าวโดย: stopperson อ่าน [357] ครั้ง

25/พ.ค./2016
โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9
ส่งข่าวโดย: pudge อ่าน [252] ครั้ง

22/เม.ย./2016
รณรงค์การคัดแยกขยะในสถานศึกษา
ส่งข่าวโดย: pudge อ่าน [354] ครั้ง

11/ต.ค./2013
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ส่งข่าวโดย: macbeth อ่าน [999] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ


05/ม.ค./2016
แผนที่การเดินทางมา สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [1897] ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

22
ส.ค.
อ่าน [12] ครั้ง
โดย: raweewan
22
ส.ค.
อ่าน [9] ครั้ง
โดย: raweewan
22
ส.ค.
อ่าน [5] ครั้ง
โดย: raweewan
21
ส.ค.
อ่าน [8] ครั้ง
โดย: raweewan
21
ส.ค.
อ่าน [7] ครั้ง
โดย: raweewan

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

หนังสือราชการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม