Previous
Next

28/ก.ย./2020
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ส่งข่าวโดย: money อาน [25] ครั้ง

05/ส.ค./2020
การนำเสนอผลงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [264] ครั้ง

19/ส.ค./2020
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [231] ครั้ง

03/ส.ค./2020
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [380] ครั้ง

09/ก.ค./2020
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [635] ครั้ง

18/มิ.ย./2020
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [587] ครั้ง

20/พ.ค./2020
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [2812] ครั้ง

19/ก.ย./2020
การนิเทศพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [69] ครั้ง

03/ก.ค./2020
วิเคราะห์การประเมินผล ITA ในปีที่ผ่านมา
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [285] ครั้ง

13/ก.ค./2020
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [163] ครั้ง

13/ก.ค./2020
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [166] ครั้ง

19/ส.ค./2020
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [231] ครั้ง

03/ส.ค./2020
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [380] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม