Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3


14/มิ.ย./2019
ITA Online 2019 (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ)
ส่งข่าวโดย: PR.finance อาน [59] ครั้ง

14/มิ.ย./2019
ITA Online 2019 (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ)
ส่งข่าวโดย: PR.finance อาน [38] ครั้ง

14/มิ.ย./2019
ITA Online 2019 (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ)
ส่งข่าวโดย: PR.finance อาน [40] ครั้ง

14/มิ.ย./2019
ITA Online 2019 (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ)
ส่งข่าวโดย: PR.finance อาน [44] ครั้ง

14/มิ.ย./2019
ITA Online 2019 (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ)
ส่งข่าวโดย: PR.finance อาน [45] ครั้ง

14/มิ.ย./2019
ITA Online 2019 (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ)
ส่งข่าวโดย: PR.finance อาน [49] ครั้ง

27/พ.ค./2019
คู่มือขั้นตอนการประชุมภายใน สพม.3
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [94] ครั้ง

27/พ.ค./2019
คู่มือขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [105] ครั้ง

27/พ.ค./2019
คู่มือยานพาหนะ
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [85] ครั้ง

17/มิ.ย./2019
คู่มือการร้องเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [1] ครั้ง

04/มิ.ย./2019
กฎ และ ระเบียบ ก.ค.ศ.
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [77] ครั้ง

04/มิ.ย./2019
รวมระเบียบ สพฐ.
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [54] ครั้ง

06/มิ.ย./2019
การขอรับเงินบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [79] ครั้ง

16/พ.ค./2019
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [155] ครั้ง

07/ก.พ./2019
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [927] ครั้ง

27/พ.ค./2019
งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่งข่าวโดย: PR.promote อ่าน [106] ครั้ง

04/มิ.ย./2019
สรุปการนิเทศ กตปน. ปีการศึกษา 2561
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [53] ครั้ง

29/พ.ค./2019
รายงานการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [52] ครั้ง

14/มิ.ย./2018
จดหมายข่าวฉบับปฐมฤกษ์
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [363] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ


17/มิ.ย./2019
คู่มือการร้องเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [1] ครั้ง

04/มิ.ย./2019
กฎ และ ระเบียบ ก.ค.ศ.
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [77] ครั้ง

04/มิ.ย./2019
รวมระเบียบ สพฐ.
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [54] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

15
มิ.ย.
อ่าน [28] ครั้ง
โดย: thalong

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม