Previous
Next

23/มี.ค./2020
สพม.3 จัดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิรับมือไวรัสโควิด-19
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [406] ครั้ง

12/ก.ค./2020
สถิติการให้บริการการรับเรื่องร้องเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [39] ครั้ง

10/ก.ค./2020
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [52] ครั้ง

10/ก.ค./2020
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [54] ครั้ง

10/ก.ค./2020
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [47] ครั้ง

09/ก.ค./2020
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [55] ครั้ง

03/ก.ค./2020
วิเคราะห์การประเมินผล ITA ในปีที่ผ่านมา
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [99] ครั้ง

13/ก.ค./2020
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [9] ครั้ง

13/ก.ค./2020
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [8] ครั้ง

12/ก.ค./2020
สถิติการให้บริการการรับเรื่องร้องเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [39] ครั้ง

10/ก.ค./2020
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [52] ครั้ง

10/ก.ค./2020
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [54] ครั้ง

10/ก.ค./2020
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [47] ครั้ง

09/ก.ค./2020
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [55] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม