Previous
Next

20/มิ.ย./2016
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เดือนมิถุนายน 2559
ส่งข่าวโดย: money อาน [109] ครั้ง

16/มิ.ย./2016
การจัดทำหลักฐานประกอบการตรวจรับพัสดุ
ส่งข่าวโดย: money อาน [122] ครั้ง

15/มิ.ย./2016
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโรงเรียน
ส่งข่าวโดย: money อาน [92] ครั้ง

15/มิ.ย./2016
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโรงเรียน
ส่งข่าวโดย: money อาน [59] ครั้ง

13/มิ.ย./2016
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีของโรงเรียน ฏีกา757-767
ส่งข่าวโดย: money อาน [114] ครั้ง

10/ก.ค./2015
ประชาสัมพันธ์ การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่น 2
ส่งข่าวโดย: pornparpha อ่าน [656] ครั้ง

06/ม.ค./2016
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [896] ครั้ง

09/ก.ค./2015
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [8233] ครั้ง

03/มิ.ย./2015
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [1242] ครั้ง

06/ก.พ./2015
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 1/2558 (70%)
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [16480] ครั้ง

06/ก.พ./2015
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2558
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [2259] ครั้ง

12/เม.ย./2016
หลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม ว13 เชิงประจักษ์
ส่งข่าวโดย: stopperson อ่าน [264] ครั้ง
p
31/ส.ค./2015
ขอแสดงความยินดีกับท่าน ดร.ธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม
ส่งข่าวโดย: stopperson อ่าน [764] ครั้ง

25/พ.ค./2016
โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9
ส่งข่าวโดย: pudge อ่าน [112] ครั้ง

22/เม.ย./2016
รณรงค์การคัดแยกขยะในสถานศึกษา
ส่งข่าวโดย: pudge อ่าน [139] ครั้ง

11/ต.ค./2013
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ส่งข่าวโดย: macbeth อ่าน [923] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ


05/ม.ค./2016
แผนที่การเดินทางมา สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [1420] ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

17
มิ.ย.
อ่าน [5] ครั้ง
โดย: somchaiy6242

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

01
เม.ย.
อ่าน [312] ครั้ง
โดย: netnapa
18
ก.พ.
อ่าน [184] ครั้ง
โดย: netnapa

หนังสือราชการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม