Previous
Next

15/ม.ค./2021
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [60] ครั้ง

26/พ.ย./2020
งานวันพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563
ส่งข่าวโดย: PR.promote อ่าน [152] ครั้ง

27/ส.ค./2020
สื่อความรู้ : ภัยความรุนแรงและภัยคุกคาม
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [422] ครั้ง

27/ส.ค./2020
สื่อความรู้ : ภัยอาชญากรรมไซเบอร์/ติดเกม
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [403] ครั้ง

27/ส.ค./2020
สื่อความรู้ : การล้อ แกล้ง รังแกกัน
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [399] ครั้ง

20/ส.ค./2020
หลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียน : เพื่อนที่ปรึกษา
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [435] ครั้ง

17/ธ.ค./2020
ผลงานสื่อภาพยนตร์สั้น โรงเรียนสุจริต ประจำปี 2563
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [109] ครั้ง

13/ก.ค./2020
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [349] ครั้ง

13/ก.ค./2020
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [354] ครั้ง

15/ม.ค./2021
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [60] ครั้ง

01/ธ.ค./2020
ขอบข่ายงานกลุ่ม ICT สำหรับอบรมนักศึกษา
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [134] ครั้ง

09/ต.ค./2020
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [1445] ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม