Previous
Next

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3


17/ต.ค./2016
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ตุลาคม 2559
ส่งข่าวโดย: money อาน [100] ครั้ง

10/ต.ค./2016
รายละเอียดค่าตอบแทนพิเศษ เม.ย. - ก.ย. 59
ส่งข่าวโดย: money อาน [158] ครั้ง

07/ต.ค./2016
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโรงเรียน
ส่งข่าวโดย: money อาน [159] ครั้ง

04/ต.ค./2016
แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน
ส่งข่าวโดย: money อาน [165] ครั้ง

03/ต.ค./2016
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (นายกพบเพื่อนครู)
ส่งข่าวโดย: money อาน [120] ครั้ง

03/ต.ค./2016
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโรงเรียน
ส่งข่าวโดย: money อาน [196] ครั้ง

10/ก.ค./2015
ประชาสัมพันธ์ การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่น 2
ส่งข่าวโดย: pornparpha อ่าน [959] ครั้ง

12/ก.ย./2016
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [573] ครั้ง

06/ม.ค./2016
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [1430] ครั้ง

09/ก.ค./2015
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [10272] ครั้ง

03/มิ.ย./2015
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [1545] ครั้ง

12/เม.ย./2016
หลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม ว13 เชิงประจักษ์
ส่งข่าวโดย: stopperson อ่าน [494] ครั้ง

25/พ.ค./2016
โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9
ส่งข่าวโดย: pudge อ่าน [448] ครั้ง

22/เม.ย./2016
รณรงค์การคัดแยกขยะในสถานศึกษา
ส่งข่าวโดย: pudge อ่าน [568] ครั้ง

11/ต.ค./2013
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ส่งข่าวโดย: macbeth อ่าน [1081] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ


05/ม.ค./2016
แผนที่การเดินทางมา สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [2315] ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

21
ก.ย.
อ่าน [97] ครั้ง
โดย: srrpuy

หนังสือราชการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม