Previous
Next

02/มิ.ย./2020
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย.2563
ส่งข่าวโดย: money อาน [3] ครั้ง

02/มิ.ย./2020
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.2563
ส่งข่าวโดย: money อาน [3] ครั้ง

02/มิ.ย./2020
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.2563
ส่งข่าวโดย: money อาน [3] ครั้ง

02/มิ.ย./2020
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.2563
ส่งข่าวโดย: money อาน [6] ครั้ง

02/มิ.ย./2020
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.2562
ส่งข่าวโดย: money อาน [7] ครั้ง

02/มิ.ย./2020
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 2562
ส่งข่าวโดย: money อาน [7] ครั้ง

23/มี.ค./2020
สพม.3 จัดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิรับมือไวรัสโควิด-19
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [231] ครั้ง

18/มี.ค./2020
ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [217] ครั้ง

10/ก.ค./2019
คู่มือการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [675] ครั้ง

09/พ.ค./2020
การเปิด ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [150] ครั้ง

08/พ.ค./2020
สพม.3 กำกับติดตามการรับนักเรียน
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [130] ครั้ง
คณะกรรมการชุดทีี่ 1
08/พ.ค./2020
สพม.3 กำกับติดตามการรับนักเรียน
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [122] ครั้ง

08/พ.ค./2020
สพม.3 กำกับติดตามการรับนักเรียน
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [153] ครั้ง

18/มี.ค./2020
การประเมินผลการเรียนโดยครอบครัวเพื่อจบการศึกษา
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [212] ครั้ง

25/ก.พ./2020
นิทศ ติดตามข้อสอบพัฒนาโดย สพฐ
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [274] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม