Previous
Next

15/ก.ค./2016
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร กรกฎาคม 2559
ส่งข่าวโดย: money อาน [113] ครั้ง

12/ก.ค./2016
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโรงเรียน
ส่งข่าวโดย: money อาน [100] ครั้ง

30/มิ.ย./2016
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโรงเรียน
ส่งข่าวโดย: money อาน [116] ครั้ง

10/ก.ค./2015
ประชาสัมพันธ์ การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่น 2
ส่งข่าวโดย: pornparpha อ่าน [717] ครั้ง

06/ม.ค./2016
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [985] ครั้ง

09/ก.ค./2015
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [8814] ครั้ง

03/มิ.ย./2015
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [1300] ครั้ง

06/ก.พ./2015
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 1/2558 (70%)
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [16885] ครั้ง

06/ก.พ./2015
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2558
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [2348] ครั้ง

12/เม.ย./2016
หลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม ว13 เชิงประจักษ์
ส่งข่าวโดย: stopperson อ่าน [308] ครั้ง
p
31/ส.ค./2015
ขอแสดงความยินดีกับท่าน ดร.ธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม
ส่งข่าวโดย: stopperson อ่าน [817] ครั้ง

25/พ.ค./2016
โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9
ส่งข่าวโดย: pudge อ่าน [185] ครั้ง

22/เม.ย./2016
รณรงค์การคัดแยกขยะในสถานศึกษา
ส่งข่าวโดย: pudge อ่าน [228] ครั้ง

11/ต.ค./2013
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ส่งข่าวโดย: macbeth อ่าน [959] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ


05/ม.ค./2016
แผนที่การเดินทางมา สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [1593] ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

27
มิ.ย.
อ่าน [56] ครั้ง
โดย: admin1234

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

หนังสือราชการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวการศึกษา

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม