Previous
Next

04/ส.ค./2020
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 2563
ส่งข่าวโดย: money อาน [80] ครั้ง
0
14/ก.ค./2020
มาตรการควบคุมการใช้พัสดุครุภัณฑ์
ส่งข่าวโดย: money อาน [180] ครั้ง

05/ส.ค./2020
การนำเสนอผลงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [69] ครั้ง

05/ส.ค./2020
การประชุมผู้บริหาร สพม.3 ครั้งที่ 4/2563
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [63] ครั้ง

03/ส.ค./2020
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [136] ครั้ง

09/ก.ค./2020
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [339] ครั้ง

18/มิ.ย./2020
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [315] ครั้ง

20/พ.ค./2020
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [908] ครั้ง

03/ก.ค./2020
วิเคราะห์การประเมินผล ITA ในปีที่ผ่านมา
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [186] ครั้ง

13/ก.ค./2020
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [93] ครั้ง

13/ก.ค./2020
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [97] ครั้ง

03/ส.ค./2020
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [136] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม