Previous
Next

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3


26/เม.ย./2017
รายละเอียดบำนาญ เดือนเมษายน 2560
ส่งข่าวโดย: money อาน [7] ครั้ง

26/เม.ย./2017
ใบโอนที่ 76-77-79-81-82
ส่งข่าวโดย: money อาน [5] ครั้ง

05/เม.ย./2017
ใบโอนที่ 75/60
ส่งข่าวโดย: money อาน [223] ครั้ง

04/เม.ย./2017
ใบโอนที่ 70 และ 72
ส่งข่าวโดย: money อาน [179] ครั้ง

03/เม.ย./2017
ประชาสัมพันธ์โครงการ Speakin-english.com
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [71] ครั้ง

09/ธ.ค./2016
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ 2559
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [748] ครั้ง

12/ก.ย./2016
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [4624] ครั้ง

02/ก.ย./2016
คู่มือคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ศ. 2560
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [9152] ครั้ง

01/ก.พ./2017
เกรณ์การย้าย นนทบุรี
ส่งข่าวโดย: person อ่าน [395] ครั้ง

01/ก.พ./2017
เกรณ์การย้าย พระนครศรีอยุธยา
ส่งข่าวโดย: person อ่าน [277] ครั้ง

25/พ.ค./2016
โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9
ส่งข่าวโดย: pudge อ่าน [972] ครั้ง

22/เม.ย./2016
รณรงค์การคัดแยกขยะในสถานศึกษา
ส่งข่าวโดย: pudge อ่าน [1041] ครั้ง

11/ต.ค./2013
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ส่งข่าวโดย: themeaw อ่าน [1314] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ


05/ม.ค./2016
แผนที่การเดินทางมา สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [4226] ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

04
เม.ย.
อ่าน [118] ครั้ง
โดย: raweewan
04
เม.ย.
อ่าน [93] ครั้ง
โดย: raweewan
04
เม.ย.
อ่าน [103] ครั้ง
โดย: raweewan

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

11
เม.ย.
อ่าน [44] ครั้ง
โดย: npschool

หนังสือราชการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม